" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1 resize

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่บ้านพักอาศัยประสบปัญหาเหตุอุทกภัย
โดยได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ดังนี้
1.จุดพักพิงศาลากลางบ้านดู่(เดิม) ปัจจุบันย้ายมาอยู่ ในศาลาโคตรมงคล ในวัดศรีประดู่ จำนวน 4 ครัวเรือน 16 คน
2. จุดพักพิงบริเวณคูแสง(เดิม)ปัจจุบันย้ายมาอยู่ ในวัดบูรพา จำนวน 36 ครัวเรือน 141 คน
3. จุดพักพิงวัดใต้ท่า(เดิม) ย้ายมาจากสันเขื่อน 10 ครัวเรือน 25 คน
4.ร.ร เบ็ญจะมะ1 จุดพักพิงสวนสาธารณะห้วยม่วง 26 ครัวเรือน 84 คน
5. วัดบูรพา 2 บริเวณซอยเขื่อนธานี 2 จำนวน 16 ครัวเรือน 74 คน
6.ชุมชนหลังเยาวเรศ 3 บริเวณกลางซอย(ซอยทำไส้กรอก) จำนวน 1 ครัวเรือน 11 คน
7. ชุมชนป่าแสนอุดม 1 บริเวณ ซอยติ่งปลาเผา จำนวน 21 ครัวเรือน 73 คน
8.ชุมชนวัดกุดคูณ 2 บริเวณร.ร วัดท่าวัง จำนวน 20 ครัวเรือน 68 คน
9. บริเวณในวัดกุดคูณ 13 ครัวเรือน 51 คน
10. ชุมชน ร.ร เทศบาลบูรพาอุบล 1 บริเวณศาลาวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ จำนวน 3 ครัวเรือน 10 คน
11. ชุมชนวัดเลียบ 2 บริเวณภายในร.ร.เทศบาลบูรพา 19 ครัวเรือน 79 คน
12.บริเวณหลังห้องเย็นศรีอุบล (ซอยเขื่อนธานี 3 จำนวน 3 ครัวเรือน 12 คน
13. ชุมชนถนนพนม 1 บริเวณหลังภายในวัดโรมันคาทอลิก(ร.รพระกุมาร) จำนวน 15 ครัวเรือน 42 คน
14.ชุมชนวัดโรมันคาทอลิค บริเวณภายในวัดสุปัฏนาราม จำนวน 23 ครัวเรือน 73 คน
15. ชุมชนหลังร.ร เยาวเรศ2 บริเวณหลังเรือนจำ (สะพานเหล็ก) จำนวน 1 ครัวเรือน 4 คน
(ซึ่งบางจุดที่มีการย้ายเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น)
และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 จากสถานการณ์ระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานีได้รับอิทธิพล จากพายุโนรู ทำให้ผู้ประสบอุทกภัยได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มีความห่วงใยแก่ประชาชนที่จะต้องอพยพขึ้นมาจากบ้านพักอาศัย จึงได้เร่งเจ้าหน้าที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพิ่ม 2 จุด ดังนี้
1.ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณศาลหลักเมือง
2.ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณหน้าตึกกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยในสถานการณ์น้ำท่วม ประจำปี2565 ในขณะนี้ โดย นายกฯพิศทยา ได้ระดมเจ้าหน้าที่ทุกกองทุกฝ่ายให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอาทิ ที่พักอาศัย ไฟฟ้า แสงสว่าง ห้องสุขา เครื่องอุปโภคบริโภค ดูแลด้านสุขภาพอนามัย พร้อมทั้งด้านความปลอดภัย ซึ่งในการเพิ่มศูนย์พักพิงทั้ง2จุดนี้ สามารถรองรับประชาชนได้อีก กว่า 90 ครัวเรือน
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลนครอุบลราชธานี โทร 199 หรือ 045-245500 ตลอด 24 ชั่วโมง

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

12

13 resize

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

บริการประชาชนออนไลน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png2.png6.png9.png3.png6.png2.png
วันนี้1694
เมื่อวานนี้1420
อาทิตย์นี้6727
เดือนนี้12381
รวม269362

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

5
ท่าน

{modal}

123456798

{/modal}

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์
สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน 
     

arrow with new letter icon gif animationใบสมัครการประกวดคลิปกล่าวสุนทรพจน์