" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

1

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไม่ต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจสอบสิทธิการดำรงชีวิต
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการท่านในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนนางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรี จึงมอบหมายให้นาย ธรธรร ชินโกมุท กองสวัสดิการและสังคมดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ตรวจสอบข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของท้องถิ่น  เราจะสู้ภัยโควิด–19 ไปด้วยกันนะคะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี  045-241442 (ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
 
Pr.กิตติยา/Banner.วิภารัตน์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลนครอุบลราชธานี
#นครอุบลยุคใหม่ก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร