" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ 2564

เดือน/ปี ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง    
 หน่วยไฟฟ้า จำนวนเงิน เบนซิน แก๊สโซฮอล ดีเซล/ไบโอดีเซล ก๊าซธรรมชาติ จำนวนเงิน
 (kWh) (บาท) (ลิตร) (ลิตร) (ลิตร)  (กิโลกรัม) (บาท)
 ตุลาคม / 2563 162888.27 759091.55 1975.30 2221.52 40065.47 0 984145
 พฤศจิกายน / 2563 113214.48 638554.71 1582.92 2064.97 39966.72 0 1005036.30
 ธันวาคม / 2563 272972.02 664539.51 1930.92 2195.68 41545.89 0 1128565.78
 รวมไตรมาสนี้ 549074.77 2062185.77 5489.14 6482.17 121578.08 0.00 3117747.08

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ 2564

เดือน/ปี ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง    
 หน่วยไฟฟ้า จำนวนเงิน เบนซิน แก๊สโซฮอล ดีเซล/ไบโอดีเซล ก๊าซธรรมชาติ จำนวนเงิน
 (kWh) (บาท) (ลิตร) (ลิตร) (ลิตร)  (กิโลกรัม) (บาท)
มกราคม / 2564 225947.45 607485.02 1511.91 1839.26 40616.24 0 1110682.60
กุมภาพันธ์ / 2564 319524.16 669488.83 1762.16 1758.97 36353.69 0 1063784.80
มีนาคม / 2564 475765.83 1011430.46 2057.50 2420.38 45541.02 0 1372544.20
 รวมไตรมาสนี้ 1021237.44 2288404.31 5331.57 6018.61 122510.95 0.00 3547011.6

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 2564

เดือน/ปี ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง    
 หน่วยไฟฟ้า จำนวนเงิน เบนซิน แก๊สโซฮอล ดีเซล/ไบโอดีเซล ก๊าซธรรมชาติ จำนวนเงิน
 (kWh) (บาท) (ลิตร) (ลิตร) (ลิตร)  (กิโลกรัม) (บาท)
เมษายน / 2564 332437.79 821128.63 1808.24 1718.16 40615.61 0 1201099.50
พฤษภาคม / 2564 296120.54 780233.27 1825.67 2255.99 42037.74 0 1295380.20
มิถุนายน / 2564 432983.70 925682.86 546.73 3011.40 43872.97 0 1376774.90
 รวมไตรมาสนี้ 1061542.03 2527044.76 4180.64 6985.55 126526.32 0.00 3873254.6

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม - กันยายน) ประจำปีงบประมาณ 2564

เดือน/ปี ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง    
 หน่วยไฟฟ้า จำนวนเงิน เบนซิน แก๊สโซฮอล ดีเซล/ไบโอดีเซล ก๊าซธรรมชาติ จำนวนเงิน
 (kWh) (บาท) (ลิตร) (ลิตร) (ลิตร)  (กิโลกรัม) (บาท)
กรกฏาคม / 2564 166669.24 887182.22 898.48 1847.65 40036.36 0 1270760.40
สิงหาคม / 2564 340157.77 830860.92 941.55 1305.51 33451.43 0 1056627.90
กันยายน / 2564 296792.70 742200.23 838.74 1132.89 32493.59 0 1051345.80
 รวมไตรมาสนี้ 803619.71 2460243.37 2678.77 4286.05 105981.38 0.00 3378734.1

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png4.png7.png6.png4.png6.png0.png
วันนี้649
เมื่อวานนี้601
อาทิตย์นี้649
เดือนนี้27596
รวม476460

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

5
ท่าน

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์

 

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขฯ
 
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน  
แบบประเมินความเสี่ยงหน่วยตรวจสอบภายใน