" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 เดือน กันยายน 2564
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
 1 ถนนในหมู่บ้านชำรุดทรุด 387 หมู่บ้านริมธาร ถ.อุบล-ตระการ  1
2 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งรางน้ำฝนตรวจสอบ 1
3 บ้านติดแม่น้ำมูลแล้วฝนตก 1
4 รบกวนกองช่างส่งหินคลุกบรรเทาความเดือนร้อนให้ชาวบ้านด้วย ซ.บูรพานอก 4 ร้านซ.หมูยอ ข้างวัดศรีปรดู่ ชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุจุดนี้หลายรอบ 1
5 ท่อตะแกรงเหล็กไม่เสมอกันหน้าราชภัฎต้องมาเบียดอีกเลน 1
6 ถนนเข้าบ้าน (คอนกรีต) ขอถนนสาธารณะเข้าบ้านเลขที่ 32 ซ.ชยางกูร 5 1
7 น้ำท่วมขังในซอยแจ้งสนิท 19 เวลาฝนตกน้ำขังเป็นแอ่ง 1
8 ปรับปรุงพัฒนารอบห้วยวังนอง 1
9 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงผิวจราจร ซ.สุขาอุปถัมภ์1 1
10 ตีเส้นจราจรและปรับปรุงผิวถนน ซ.บูรพานอก2 และนำเข้าแผนพัฒนา 1
11 ฝาท่อระบายน้ำ ซ.แจ้งสนิท7 เกือนทุกฝาเวลามีรถยนต์ขับจะเสียงดังมาก 1
12 ขอความอนุเคราะห์ มีน้ำท่วมอยากให้เทศบาลมาดูแลและแก้ไขปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนนี้ด้วย 1
13 ป้ายปากซอย แจ้งสนิท 14 ปรับปรุงฟุตบาทแล้ววางไว้ 1
 เดือน สิงหาคม 2564
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
 1 พื้นสนามบาสชำรุดเสียหาย(สวนสาธารณะบูรพาพานอก)  1
 เดือน กรกฎาคม 2564
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
 1 แจ้งถนนข้างวัดนาควายชำรุด  1
 2 แจ้งตรวจสอบโครงการทางเดิน-ลู่วิ่ง ห้วยม่วง  1
 3 แจ้งถนนมีน้ำท่วมขังสัญจรลำบาก ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ  1
4 แจ้งขอให้ทำเกาะกลางถนน ใน ซ.สรรพสิทธิ์ 8  1
5 แจ้งน้ำไม่ไหลลงท่อระบายน้ำคุ้มโพธิ์ทองหลังเรือนจำ 1
6 แจ้งฝาท่อเสียงดังโครงการเคเบิลใต้ดิน ถนนสรรพสิทธิฺ 1
7 แจ้งให้ตรวจสอบถนน 1
 เดือน มิถุนายน 2564
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
 1  แจ้งให้ตรวจสอบการก่อสร้างทางเดิน-ลู่วิ่งและการก่อสร้างท่ระบายห้วยม่วง  1
 2  แจ้งน้ำท่วมขังถนนเวลาฝนตกสัญจรไปมาลำบากบริเวณถนนชลประทาน-ท่อบ่อ  1
 3  อยากได้เกาะกลางถนนในซอยสรรพสิทธิ๋ 8 เนื่องจากรถขับเร็ว  1
4  แจ้งให้ตรวจสอบท่อระบายน้ำเนื่องจากน้ำไม่ไหลลงท่อซอยโพธิ์ทอง  1
5 แจ้งให้ตรวจสอบฝาท่อเสียงดังบริเวณแยกกิโลศูนย์ ถนนสรรพสิทธิ์ 1

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร