" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 เดือน ตุลาคม 2564
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
 1 มีดินสไลด์ลงพื้นที่ถนนครึ่งเลนจราจร บริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูลข้างทรีคาเฟ่  1
2 สภาพถนนทรุดโทรมตลอดสาย (สุขาสงเคราะห์4,ชยางกูร14,สุขาสงเคราะห์2) 1
3 ขอท่อระบายน้ำ ในซอยศรีแสงทอง 1
 เดือน พฤศจิกายน 2564
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
 1 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถนนศรีณรงค์  1
 เดือน ธันวาคม 2564
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
  ไม่มีผู้ขอรับบริการ  
 เดือน มกราคม 2565
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
  ไม่มีผู้ขอรับบริการ  
 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
 1 ขอความอนุเคราะห์รางระบายน้ำในซอยเทพโยธี 6 1
2 ขอให้แก้ไขชื่อซอยศรีแสงทอง เป็น ซอยอุบล-ตระการ 16 1
3 หลังคาศาลาจัตุรมุขทุ่งศรีเมืองชำรุด 1
 เดือน มีนาคม 2565
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
  ไม่มีผู้ขอรับบริการ  
 เดือน เมษายน 2565
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
  ไม่มีผู้ขอรับบริการ  
 เดือน พฤษภาคม 2565
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
 1

จากการปรับปรุงถนนหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการทำสัญญาณทางม้าลายบนถนนทั่งฝั่งสถานีตำรวจและหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ ทำให้ทางข้ามถนนลำบากจึงขอให้ทำทางม้าลายให้ชัดเจนด้วยคะ

 1
2

ร้องเรียนการสร้างอุโมงค์ ดงอู่ผึ้ง และวนารมย์มีการขยายสัญญาก่อสร้างออกไปจนถึง เดือนกรกฏาคม 65 จากเดิม เม.ย.65ได้ยินว่ามีการขยายเวลาออกไปอีก บริษัท เขมราฐ  ทำให้การจราจรไม่สะดวก

1
 เดือน กรกฎาคม 2565
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
1 ดำเนินการแก้ไขรั้ว คสล. ที่เสียหายจากการก่อสร้างโครงการ 1
2 ขอความอนุเคราะห์ทำทางเข้าบ้านบริเวณ ซอยชยางกูร 16 (บ้านเลขที่ 42) 1
3 ถนนชำรุดบริเวณซอยอุบล-ตระการ 10 1
4 ขอถนนซอยชลประทาน-ท่าบ่อ 8 1
5 ได้รับผลกระทบจากการสร้างถนนชยางกูรทำให้รถยนต์เกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย 1
6 ขอถนนคอนกรีตซอยชยางกุร 12 1
 เดือน มิถุนายน 2565
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
 1 ร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมขังท้ายซอยชยางกูร 21.1 ถึง 4  1
2 ร้องเรียนถนนชำรุดซอยชยางกูร 24 ถนนเป็นหลุม ถนนแตกร้าว 1
3 ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมขังเพราะไม่มีระบบระบายน้ำ ซ.เลี่ยงเมือง ถ.เลี่ยงเมือง 1

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 เดือน มิถุนายน 2564
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
 1  แจ้งให้ตรวจสอบการก่อสร้างทางเดิน-ลู่วิ่งและการก่อสร้างท่ระบายห้วยม่วง  1
 2  แจ้งน้ำท่วมขังถนนเวลาฝนตกสัญจรไปมาลำบากบริเวณถนนชลประทาน-ท่อบ่อ  1
 3  อยากได้เกาะกลางถนนในซอยสรรพสิทธิ๋ 8 เนื่องจากรถขับเร็ว  1
4  แจ้งให้ตรวจสอบท่อระบายน้ำเนื่องจากน้ำไม่ไหลลงท่อซอยโพธิ์ทอง  1
5 แจ้งให้ตรวจสอบฝาท่อเสียงดังบริเวณแยกกิโลศูนย์ ถนนสรรพสิทธิ์ 1
 เดือน กรกฎาคม 2564
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
 1 แจ้งถนนข้างวัดนาควายชำรุด  1
 2 แจ้งตรวจสอบโครงการทางเดิน-ลู่วิ่ง ห้วยม่วง  1
 3 แจ้งถนนมีน้ำท่วมขังสัญจรลำบาก ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ  1
4 แจ้งขอให้ทำเกาะกลางถนน ใน ซ.สรรพสิทธิ์ 8  1
5 แจ้งน้ำไม่ไหลลงท่อระบายน้ำคุ้มโพธิ์ทองหลังเรือนจำ 1
6 แจ้งฝาท่อเสียงดังโครงการเคเบิลใต้ดิน ถนนสรรพสิทธิฺ 1
7 แจ้งให้ตรวจสอบถนน 1
 เดือน สิงหาคม 2564
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
 1 พื้นสนามบาสชำรุดเสียหาย(สวนสาธารณะบูรพาพานอก)  1
 เดือน กันยายน 2564
 ลำดับ  ประเภท / เรื่องการให้บริการ  จำนวน (เรื่อง)
 1 ถนนในหมู่บ้านชำรุดทรุด 387 หมู่บ้านริมธาร ถ.อุบล-ตระการ  1
2 ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งรางน้ำฝนตรวจสอบ 1
3 บ้านติดแม่น้ำมูลแล้วฝนตก 1
4 รบกวนกองช่างส่งหินคลุกบรรเทาความเดือนร้อนให้ชาวบ้านด้วย ซ.บูรพานอก 4 ร้านซ.หมูยอ ข้างวัดศรีปรดู่ ชาวบ้านเกิดอุบัติเหตุจุดนี้หลายรอบ 1
5 ท่อตะแกรงเหล็กไม่เสมอกันหน้าราชภัฎต้องมาเบียดอีกเลน 1
6 ถนนเข้าบ้าน (คอนกรีต) ขอถนนสาธารณะเข้าบ้านเลขที่ 32 ซ.ชยางกูร 5 1
7 น้ำท่วมขังในซอยแจ้งสนิท 19 เวลาฝนตกน้ำขังเป็นแอ่ง 1
8 ปรับปรุงพัฒนารอบห้วยวังนอง 1
9 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงผิวจราจร ซ.สุขาอุปถัมภ์1 1
10 ตีเส้นจราจรและปรับปรุงผิวถนน ซ.บูรพานอก2 และนำเข้าแผนพัฒนา 1
11 ฝาท่อระบายน้ำ ซ.แจ้งสนิท7 เกือนทุกฝาเวลามีรถยนต์ขับจะเสียงดังมาก 1
12 ขอความอนุเคราะห์ มีน้ำท่วมอยากให้เทศบาลมาดูแลและแก้ไขปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนนี้ด้วย 1
13 ป้ายปากซอย แจ้งสนิท 14 ปรับปรุงฟุตบาทแล้ววางไว้ 1

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป
  • TAX
  • SERVICE IT

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png6.png2.png9.png7.png7.png
วันนี้449
เมื่อวานนี้836
อาทิตย์นี้4398
เดือนนี้14177
รวม162977

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

7
ท่าน