" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕
ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
   
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
   

๓.๑ สำนักคลัง

 • รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 

๓.๒ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

๓.๓ สำนักการศึกษา

 • โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2565
 • การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565 (วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2565  ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
 • การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565(วันที่ 11 - 17 กรกฎาคม 2565)

๓.๔ สำนักช่าง

 • รายงานสรุปโครงการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน

๓.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • เมื่อกฎหมายปลดล็อกกัญชา-กัญชง ประชาชนทำอะไรได้บ้าง ?
 • โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้วยังต้องควบคุมโรคหรือไม่ ?

๓.๖ กองสวัสดิการสังคม

 • การปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

๓.๗ สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลการบรรเทาเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี
  ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 -  22 กรกฎาคม 2565
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
     
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
     

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

บริการประชาชนออนไลน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

 • cctv
 • fondue 2021
 • คำร้องทั่วไป
 • TAX
 • SERVICE IT

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png9.png5.png7.png9.png9.png
วันนี้1576
เมื่อวานนี้617
อาทิตย์นี้2193
เดือนนี้3116
รวม195799

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

4
ท่าน