" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2564
ครั้งที่  9/2564
วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   
วาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
   
วาระที่ 3
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
   

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักการศึกษา

 • แสดงความยินดีแชมป์โลกสองสมัยในการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 2021 IFMA Youth and Senior World Championships
 • การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
 • โครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน

สำนักช่าง

 • รายงานผลการดำเนินงานด้านไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
 • สถิติการให้บริการงานขออนุญาตอาคารและควบคุมอาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

กองสวัสดิการสังคม

 • รายงานการปฏิบัติงานข้อมูลหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
 • รายงานการปฏิบัติงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สำนักปลัดเทศบาล

 • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี
  ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2564
 • การจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
    -
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
     

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

บริการประชาชนออนไลน์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

 • cctv
 • fondue 2021
 • คำร้องทั่วไป
 • TAX
 • SERVICE IT

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png9.png5.png8.png2.png3.png
วันนี้1600
เมื่อวานนี้617
อาทิตย์นี้2217
เดือนนี้3140
รวม195823

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

5
ท่าน