IMAGE ทำลายเอกสาร ปี ๒๕๖๔
Thursday, 29 July 2021

 

Read More...

IMAGE ร่วมแสดงความยินดี
Thursday, 10 June 2021

นายอัมพล ทองพุ... Read More...

ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 16 March 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://youtu.be/eGuqqTO-5Y8

Read More...

 

ทำลายเอกสาร ปี ๒๕๖๔

 

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ทำการทำลายเอกสารตามระเบียบการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ

 

196683

196685

205132

205147

205144 0

205130

205128

นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

พร้อมนางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่

เข้าแสดงความยินดีกับท่าน พิศทยา ไชยสงคราม

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

172722

172716

172719

ข่าวประชาสัมพันธ์