IMAGE ทำลายเอกสาร ปี ๒๕๖๔
Thursday, 29 July 2021

 

Read More...

IMAGE ร่วมแสดงความยินดี
Thursday, 10 June 2021

นายอัมพล ทองพุ... Read More...

ข่าวประชาสัมพันธ์
Friday, 16 March 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://youtu.be/eGuqqTO-5Y8

Read More...

"่ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมของ หน่่วยตรวจสอบภายใน"

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0003

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0002

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0004

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0001

รวมแสดงความยนด ๑๘๐๑๑๕ 0005

 

วันศุกร์ ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

ณ เทศบาลนครอุบลราฃธานี จังหวันอุบลราชธานี

 

 

โครงการถนนเด็กเดิน ตอน "ตามฮอยฮีตอีสาน ปั้นข้าวจี่ สามัคคีเด็กอุบล"

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0002

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0016

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0003

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0007

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0006   โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0010      โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0011

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0001

   โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0017

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0009

 

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0005   

 

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0020

                        โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0021  โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0018

                              โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0023    โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0022

โครงการถนนเดกเดน ๑๘๐๑๑๕ 0017

 

 

วันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2560

โครงการถนนเด็กเดิน ครั้งที่1 ตอน"ตามฮอยฮีตอีสาน ปั้นข้าวจี่ สามัคคีเด้กอุบล" (ถนนข้างจี่)

ณ บริเวณสวยสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายบ ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

138957

 

139521

 

139526

 

139527

 

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. 
ณ มณฑลพิธีลานเทียนทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล

"รวมภาพประทับใจขอพรปีใหม่ 2561"

 

รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0030  รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0028

รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0025

  รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0026

รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0024     รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0023

รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0022   รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0021

รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0020   รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0019

รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0017

รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0016

รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0014  รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0012

รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0010  รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0006

รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0008  S 26837022 

       S 26837023  รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0004

รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0002 

รวมภาพประทบใจขอพรป ๑๘๐๑๑๕ 0001

 

 

วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561       

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้นำกระเช้า และขนม ขอพรปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในหน้าที่การงาน    

 

 

 

 

กิจกรรม "นครอุบลฯชวนปั่นเพื่อสุขภาพ ท้าลมหนาว กินข้าวป่า" ระยะทาง 36 กิโลเมตร

1

S 35250179

S 35250181

S 35250193