Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

res 04
ส.อ.สมชาย  เดชะคำภู
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
หัวหน้างานป้องกันฯ 1
         
  ts 01 res 02 res 05  
  วิรุณภัสร์  ฐิติภัสร์ศุภเดช
หัวหน้าฝ่ายเรักษาความสงบ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ไปช่วยราชการที่ฝ่ายป้องกันฯ
 ภากร  บ้านใหม่
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
หัวหน้างานป้องกันฯ 2
 จ.อ.เผ่าพงษ์  จิราพงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
 
  res 06 ฐตวฒน คณาวรรณ บรนทร เงาทอง  
   ภิเษกศักดิ์  คำศรี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
ฐิติวัฒน์ คณาวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
บุรินทร์ เงาทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
  s 22  Clerk 28 Clerk 51   
    ธาษิช ปาทานนท์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 นายประยุทธ ร้อยมาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นายพ.ษ์ศิริ พุทธวัน
พนักงานขับรถยนต์
(ช่วยงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
 
:: พนักงานดับเพลิง
    res 09 res 11    
    สุวรรณ  นามพิทักษ์ ธีระพล  เลิศเสรี    
           
:: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    res 27 res 18 res 19 res 26
    สุเทศ  นามพิทักษ์ อนุชา  ทรงโสภา อภิชัย  คำเติม ยุทธนา  จัมปะโสม
     res 15  res 16 res 24 res 20
     สุจิตต์  เสมอภาค  กริชชัย  พานิชเจริญ วิชาญ  ขุนแก้ว ณัฐพงษ์  รักษาสัตย์
    res 44 res 52 res 33 res 17
    ธงอมร  พรมกลัดพะเนาว์ สุรชัย  คูณผล กิจอนงค์  ไชยคำ อุทัย  ผลรักษ์
     res 30  res 34 res 38  res 35
     ปราโมทย์  วงศ์พิมพ์ อุเทน  กล้าปราบ ธารา  ศรีทอง ประชันพร  ถาวรเสถียร
     res 42 res 45   res 21  res 50
    วิรัตน์  อินทรศรี นันทวุฒิ  จงรักษ์ สุดใจ  คำสา ทรงศักดิ์  หมื่นท้าว
     res 47  res 53 res 23  res 25
    ประพาฬ  โอชะกะ ชาญยุทธ  บุญมี สมาน  บุสบิน เอกรินทร์  พันธ์บุตร
    res 28 res 31 res 36 res 37
    อุทัย  เยาว์ยุบล ประยูร  คำเติม ชัยพร  ปัจฉาภาพ เกรียงศักดิ์  พรมคง
   
 

 
   
           
           
           

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

797171
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
480
949
1429
787818
29961
30523
797171

Your IP: 18.234.247.75
2021-01-25 08:10