Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
         
  res 04 res 02 res 03 res 05
   ส.อ.สมชาย  เดชะคำภู
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
หัวหน้างานป้องกันฯ 1
 ภากร  บ้านใหม่
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
หัวหน้างานป้องกันฯ 2
ธนานันต์  ชินรัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
หัวหน้างานป้องกันฯ 3
 จ.อ.เผ่าพงษ์  จิราพงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
  ts 01  res 06 ฐตวฒน คณาวรรณ   บรนทร เงาทอง
   วิรุณภัสร์  ฐิติภัสร์ศุภเดช
หัวหน้าฝ่ายเรักษาความสงบ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ไปช่วยราชการที่ฝ่ายป้องกันฯ
ภิเษกศักดิ์  คำศรี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
ฐิติวัฒน์ คณาวรรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
บุรินทร์ เงาทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
  s 22      
    ยงยงค์ ปาทานนท์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
     
:: พนักงานดับเพลิง
    res 10 res 09 res 11  
    ชาญศึก  โอชะกะ สุวรรณ  นามพิทักษ์ ธีระพล  เลิศเสรี  
           
:: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    res 27 res 18 res 19 res 14
    สุเทศ  นามพิทักษ์ อนุชา  ทรงโสภา อภิชัย  คำเติม วนาลี  เชิดศักดิ์สกุล
     res 15  res 16 res 24 res 20
     สุจิตต์  เสมอภาค  กริชชัย  พานิชเจริญ วิชาญ  ขุนแก้ว ณัฐพงษ์  รักษาสัตย์
    res 26 res 29 res 33 res 17
    ยุทธนา  จัมปะโสม พิชัย  พันธ์บุตร กิจอนงค์  ไชยคำ อุทัย  ผลรักษ์
     res 30  res 34 res 38  res 35
     ปราโมทย์  วงศ์พิมพ์ อุเทน  กล้าปราบ ธารา  ศรีทอง ประชันพร  ถาวรเสถียร
     res 41 res 45   res 21  res 50
     พัลลภ  คำโสม นันทวุฒิ  จงรักษ์ สุดใจ  คำสา ทรงศักดิ์  หมื่นท้าว
     res 47   res 23  res 25
    ประพาฬ  โอชะกะ   สมาน  บุสบิน เอกรินทร์  พันธ์บุตร
    res 28 res 31 res 36 res 37
    อุทัย  เยาว์ยุบล ประยูร  คำเติม ชัยพร  ปัจฉาภาพ เกรียงศักดิ์  พรมคง
    res 53  res 42  res 52  res 44
    ชาญยุทธ  บุญมี วิรัตน์  อินทรศรี สุรชัย  คูณผล  ธงอมร  พรมกลัดพะเนาว์
           
           

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

450260
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
260
696
2496
441155
28309
30086
450260

Your IP: 35.172.195.82
2020-01-29 06:36