Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

:: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ::

เม.ย. 61 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน)
มี.ค. 61 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 9 โครงการ
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 31 โครงการ
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 โครงการ
  4. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 โครงการ
 ก.พ. 61 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ประกาศแผยแพร่แผนการจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการปรับปรุงห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม)
  3. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ(แบบอัดท้าย) จำนวน 4 คัน
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(โครงการก่อสร้างถนน คสล.และระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์9
  6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสถานธนานุบาล 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3)
  8. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 14 รายการ)
   
ม.ค. 61 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 13 รายการ
  2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 รายการ
  3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 15 รายการ
  5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 รายการ
   
ธ.ค. 60 1. ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
   
พ.ย. 60 -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
ต.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว