Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

กองวิชาการและแผนงาน


สมลักษณ์  บุญณพัฒน์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักบริหารงาทั่วไป ระดับกลาง
         
  :: งานธุรการ
         
    p 03                     
    เอกชัย  แก่นสา
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
   
         
  :: ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
           
     p 18 p 10 p 12 p 04 Copy
    พิศาล  ดีพร้อม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ณัฐปภัสร์  ฏปวรนันท์
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
ณภัสนันท์  วงศ์ลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.มงคล อินจำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
     p 08
 พชรนทร สาระวาท
 p 53  
     อรอนงค์ ยิ่งปัญญาธิคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 พัชรินทร์ สาระวาท
นักวิชาการคลัง
ส.ต.อ.หญิงยุพารัตน์ มงคลการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
 
     p 09 p 13  p 41 p 43
    จาฬุวรรณ  จันทโกสิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
สุรีรัตน์  สิงห์มุ้ย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
สุพัตรา  เดชะคำภู
เจ้าหน้าที่
สุพัตรา ณ อุบล
เจ้าหน้าที่
           
  :: ฝ่ายนิติการ
           
    p 14 01  p 15 p 17 
   

สุรศักดิ์  สุระวงศ์
นิติกร ชำนาญการ
รก.หัวฝ่ายนิติการ

 สมพิศ โพธิ์คำ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ช่วยงานสำนักปลัดเทศบาล
บัญชา  โสภาวงค์
นิติกร ชำนาญการ
สุนทร  สิทธิธรรม
นิติกร  ชำนาญการ
     p 016 p 35 p 57  
     ธนิต  แห่งธรรม
นิติกร ชำนาญการ
เอมอร พันธ์คำ
นิติกร ชำนาญการ
จิรวัสส์ ฉวีรักษ์
นิติกรปฏิบัติการ
 
    p 42 p 46    
    สุนิภา สุขสุเหิม
เจ้าหน้าที่
 ไพลินรัตน์ สายสอน
เจ้าหน้าที่
   
    :: ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
           
     p 22  p 20 p 19  ฐตยารตน วะสรย 
    ภัททิยาภรณ์  ใครบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
เจนณรงค์  นามมณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
 พงศธร  โชติมานนท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
ฐิติยารัตน์ วะสุรีย์
เจ้าพนักงานธุรการ
     p 21  p 44    
    อ้อยใจ  ผิวทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 เจตตรินทร์ สายเมฆ
เจ้าหน้าที่
   
    :: งานประชาสัมพันธ์
           
    p 26  p 23  p 24  p 25
     พลอยฐิชาภรณ์  จันภิรักษ์
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
เอกลักษณ์  ซื่อสัตย์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญงาน
ขนิษฐวดี  ภูธรโยธิน
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
สุธีลาพร  ริพล
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
     p 55  p 27  p 28  p 29
    กิตติยา เชิดชูขันติพง
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน
สุวิทย์  พบลาภ
ลูกจ้างประจำ
ชาญชัย  สวัสดี
เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพนิ่ง
 ชินวัตร  มิ่งขวัญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     p 54  p 47 p 40  
    ศุจินทรา ใจหาญ
เจ้าหน้าที่
วัชราภรณ์ บุญชิต
เจ้าหน้าที่
วิภารัตน์ ชัยชนะ
เจ้าหน้าที่
 
           
           
           
           

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

450392
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
392
696
2628
441155
28441
30086
450392

Your IP: 18.210.24.208
2020-01-29 09:43