Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
p 05
สมลักษณ์  บุญณพัฒน์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
:: งานธุรการ
 ฐตยารตน วะสรย p 03                     
 ฐิติยารัตน์ วะสุรีย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เอกชัย  แก่นสา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
:: ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
P 69       

น.ส.วิรุณภัสร์ ฐิติภัสร์ศุภเดช
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

     
: งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 p 04 Copy p 76 p 53 p 09
 ว่าที่ ร.ต.มงคล อินจำปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
อรอนงค์ ยิ่งปัญญาธิคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ส.ต.อ.หญิงยุพารัตน์ มงคลการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จาฬุวรรณ  จันทโกสิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
: งานวิจัยและประเมินผล
 p 12 P 58  p 25  
 ณภัสนันท์  วงศ์ลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 จุฑารัตน์ สัตนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 สุธีลาพร  ริพล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 
p 43 P 63    
สุพัตรา ณ อุบล
เจ้าหน้าที่
สุพัตรา ศิริพันธ์
เจ้าหน้าที่
   
: งานจัดทำงบประมาณ
 p 10  P 70 p 41  
 ณัฐปภัสร์  ฏปวรนันท์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
หัสยา เวชชูศักดิ์ชัยกุล
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
 สุพัตรา  เดชะคำภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
 
:: ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
 p 22      
ภัททิยาภรณ์  ใครบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
     
: งานบริการระบบคอมพิวเตอร์
p 20 p 21 p 44 P 73
เจนณรงค์  นามมณี
หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
อ้อยใจ  ผิวทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  เจตตรินทร์ สายเมฆ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 ธนวัฒน์ ฐิติปัญโยภาส
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
: งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 p 19  p 40    
พงศธร  โชติมานนท์
หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
วิภารัตน์ ชัยชนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
: งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 p 77 p 23 p 55  P 72
 ขนิษฐวดี  ภูธรโยธิน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
เอกลักษณ์  ซื่อสัตย์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
กิตติยา เชิดชูขันติพง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
 ภูวรรณ ปิ่นมณี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 p 27  p 28    
สุวิทย์  พบลาภ
ลูกจ้างประจำ
ชาญชัย  สวัสดี
เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพนิ่ง
   
: งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
   p 29 p 47  P 71
   ชินวัตร  มิ่งขวัญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 วัชราภรณ์ บุญชิต
เจ้าหน้าที่
สยามกมล ชัยเรืองรัตน์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 
 
   
       

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2183153
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3306
8653
13542
2150793
58656
41047
2183153

Your IP: 44.192.92.49
2023-05-31 19:02