Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

สำนักการศึกษา

ed 00
มนต์ตรี  ธนะคุณ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง
ส่วนบริหารการศึกษา    
  :: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
  งานการเจ้าหน้าที่      
         
  ed 36 ปารชาต กานนอย  
 
  พรพรรณ ศรีลาชัย
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 ปาริชาติ ก้านน้อย
นักวิชาการศึกษา
   
    ed 13
 
 
      อัญชรีย์  บุญเที่ยง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
    งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ      
       ed 21    
    จอมนภา  เหมวงษ์
เจ้าหน้าที่
   
  :: ฝ่ายกิจการโรงเรียน
           
     ชวนรตน พฤกษาหรญวฒน  ed 12  ed 24  
     ชวันรัตน์ พฤกษาหิรัญวัฒน์
นักวิชาการศึกษา
 นุชนภา  วุทธิสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปารณีย์  นิลเปรม
เจ้าหน้าที่
 
  ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ed 03
เสรี  ทองเลิศ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
:: ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
         
   ed 31
 
ed 14  
   วิจิตรา  ถังยิ้ม
นักสันทนาการ ชำนาญการ
  ว่าที่ ร.ต.ศุภักษร  สมรักษ์
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส
 
           
           
    :: ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
           
     ed 06 ed 23   ed 22 ed 18 
    ระวีวรรณ  จันทร์ส่อง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนาฯ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
ขวัญแก้ว  กสิพันธ์
เจ้าหน้าที่
 อภิชิต  บุตตา
เจ้าหน้าที่
ปรางทิพย์  สุภาคาร
เจ้าหน้าที่
           
            
  :: หน่วยศึกษานิเทศก์
           
     ed 02  ed 25 ed 33   
    ศศิกาญจน์  โพธิ์ลังกา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปทุมมา  สาธรราษฏร์
เจ้าหน้าที่
 มาเรียม  สาลี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
    :: แผนงานและโครงการ      
           
    ed 30  p 11 ed 10  ed 34
    พรนิรันดร์  จัยสิน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
ธมกร สองจันทึก
นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการ
พิสมัย  ทวาเงิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วาริณี  บัวขาว
นักวิชาการเงินฯ ชำนาญการ
    มาพบศกด บญพบ ed 38  ed 11
 ed 15
    มาพบศักดิ์ บุญพบ
นักวิชาการศึกษา
 นายภูวนาถ  พรหมคุปต์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 สมานมิตร  รัตนวงษา
ลูกจ้างประจำ
 สุดารัตน์  บัวทอง
ผู้ช่วยครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
           
            
           

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

610899
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
829
764
3167
603236
5461
27186
610899

Your IP: 3.228.21.204
2020-07-09 21:40