Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
อัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลนครอุบลราชธานี
เดือน ตุลาคม 2560
           
ที่ สำนัก/กอง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ทั่วไป
1 สำนักปลัดเทศบาล 40 9 29 58
2 สำนักการคลัง 31 3 15 19
3 สำนักการช่าง 38 7 50 77
4 สำนักการศึกษา 9 2 9 19
5 กองวิชาการและแผนงาน 20 1 7 5
6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 28 7 48 208
7 กองสวัสดิการสังคม 5 - 3 8
8 หน่วยตรวจสอบภายใน 3 - - 1
9 สถานธนานุบาล 1 8 - - -
10 สถานธนานุบาล 2 4 - - -
11 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 44 3 3 1
12 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 66 1 5 2
13 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 26 2 3 1
14 โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 6 - 1 1
15 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 8 - 1 1
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 7 - 22 -
17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 6 - 6 -
18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3 - - -
รวม 352 35 202 401
รวมทั้งสิ้น 990

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

029555
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
353
489
1134
22997
9318
16882
29555

Your IP: 54.198.96.198
2018-08-14 16:12