Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
อัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลนครอุบลราชธานี
  วันที่ 11 กันยายน 2561
           
ที่ สำนัก/กอง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ทั่วไป
1 สำนักปลัดเทศบาล 45 9 29 60
2 สำนักการคลัง 33 3 15 19
3 สำนักการช่าง 39 6 48 80
4 สำนักการศึกษา 13 2 2 6
5 กองวิชาการและแผนงาน 23 1 7 5
6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 28 7 48 214
7 กองสวัสดิการสังคม 6 - 3 8
8 หน่วยตรวจสอบภายใน 3 - - 1
9 สถานธนานุบาล 1 8 - - -
10 สถานธนานุบาล 2 4 - - -
11 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 42 2 3 2
12 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 67 1 5 2
13 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 26 2 3 1
14 โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 6 - 1 1
15 โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง 9 - 1 1
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม 7 - 22 -
17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 6 - 6 -
18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3 - - -
รวม 368 33 193 400
รวมทั้งสิ้น 994

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

514848
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
140
791
7164
500483
30848
31338
514848

Your IP: 3.235.66.217
2020-03-29 03:47