Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ประจำปี2554
 
2554 01 30

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มอบโล่เกียรติคุณนี้ให้เพื่อแสดงว่า
ร่วมสนับสนุนโครงการเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา
30 มกราคม 2554

 2554 01 19 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
มอบโล่เกียรติคุณนี้ให้เพื่อแสดงว่า
เป็นผู้ให้การสนับสนุน กิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตลอดปีกาณศึกษา 2553
19 มกราคม 2554
ประจำปี 2553
 
 2553 11 30 จังหวัดอุบลราชธานีและกรมพลศึกษา
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
เป็นผู้ให้การสนับสนุน โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 32 ประจำปี 2553 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3
ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2553
2553 11 10 จังหวัดอุบลราชธานี
เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ได้ให้กสนับสนุนการจัดงาน งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสริยวงศ๋
(จ้าวคำผง) งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี พิธ๊ทำบุญวืบชะตาเมืองอุบลราชธานี
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2553
 2553 09 30 จังหวัดอุบลราชธานี
ขอมอบโล่รางวัลเพื่อแสดงว่า ได้รับรางวัล "ระดับยอดเยี่ยม"
ตามเกณฑ์การประเมินโครงการ "อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาร (ระยะที่3)"
ประจำปีงบประมาณ 2553
วันที่ 30 กันยนยน 2553
 2553 08 16 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
มอบใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2
ให้การสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อย่างดียิ่ง
16 สิงหาคม 2553
 2553 07 27 จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศเกียรติคุณฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553
"ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญาชาวอุบลฯ"
27 กรกฏาคม 2553
 2553 06 11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
มอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า
ได้เข้าร่วม "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18"
11-12 มิถุนายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
 2553 03 05 สมาคมผู้สื่อข่าวอุบลราชธานี
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
(โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
5 มีนาคม 2553
 2553 02 25 โครงการ TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 25 กุมภาพันธ์ 2553
ประจำปี 2552
 
 2552 09 19 จังหวัดอุบลราชธานี
มอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2552
19 กันยายน 2552
 2553 08 16 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธาน
ี มอบโล่รางวัลเพื่อแสดง
เป็นผู้สนุบสนุนโครงการ "อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน" (ระยะที่ 2)
16 กันยายน 2552
 2552 08 09 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้เพื่อแสดงว่า
ได้ให้การสนับสนุนโครงการ "ปลูกไม้ยางนา พัฒนาเมืองอุบล หนึ่งล้านต้น เพื่อล้นเกล้าฯ"
(76 พรรษามหาราชินี) 9 สิงหาคม 2552
ประจำปี 2551
 
 2551 12 14 คณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหกรรมการบินเฉลิมพระเกียรติฯ
Ubonratchathani Air Show Festival 2008
มอบใบประกาศเกียรติคุณ
สนับสนุนการจัดงานมหกรรมการบินเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2551
ณ สนามบิน บน.21 กองพลบินที่ 2 และทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 2551 11 28 คอนเสิร์ตทีวี3 สัญจร
ในงาน รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง
 2551 11 15 จังหวัดอุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรฉบับนี้
ให้ความร่วมมือและสนับสนุน การจัดงานพิธ๊บำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์(ส่วนภูมิภาค)
เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
 2551 10 30

การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 26 "สินไซเกมส์"
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เปตอง อายุ 16 ปี ประเภท หญิง 3 คน
21-30 ตุลาคม 2551 เทศบาลนครขอนแก่น

 2551 08 03 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย
มอบโล่เกียรติยศนี้เพื่อแสดงว่า
มีส่วนร่วมในการแสดงผลงานทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2551
ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี
 2551 07 12 จังหวัดอุบลราชธานี
ขอมอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ได้ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานทางชลมารค
เทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2551
เมืองอุบลฯ บุญล้นล้ำ บุญธรรมบุญทาน สืบสานตำนานเทียน
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2551
 2551 06 29 อปท.เทศบาลนครอุดรธานี
มอบโล่เกียรติยศเพื่อแสดงว่า
ได้ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและประกวดแข่งขันทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2551 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 เทศบาลอุดรธานี
 2551 03 29 จังหวัดอุบลราชธานี
ขอขอบคุณ
ที่สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 24 "ดอกบัวเกมส์"
ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2551
ประจำปี 2550
 
 2550 2  
 2550 06 15 มณฑลทหารบกที่ 22
มอบเกียรติบุตรแสดงความขอบคุณ
ให้การสนับสนุนการจัดงาน "คอนเสริตรักชาติ"
ณ ศาลาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 15 มิถุนายน 2550
 2550 09 09 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
มอบโล่เกียรติยศนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงผลงานทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2550
ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2550 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี
 2550 11 23 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มอบโล่
ผู้สนับสนุนการจัดงาน "ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2550"
23 พฤศจิกายน 2550
ประจำปี 2548
 
 2548 08 18 สถาบันการพลศึกษา
ขอขอบคุณ
ที่ให้การสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2548
 2548 08 23 โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
มอบโล่ไว้เป็นที่ระลึก
เนื่องในโอกาสดูางน และศึกษาภูมิประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ ของ คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ 19
 2548 09 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มอบโล่เกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า
ให้ความอนุเคราะห์เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิทยาลัยพลศึกษาในโครงการสมทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2548 ณ หอประชุมไพรพยอม
ประจำปี 2547
 
 2547 06 22 รางวัลชนะเลิศ สำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547
ประเภทจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,001 คนขึ้นไป
 2547 12 02 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี
เกียรติบัตรนี้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม "วันสิ่งแวดล้่อมไทย 4 ธันวาคม จังหวัดอุบลราชธษนี ปี 2547" วันที่ 2 ธันวาคม 2547
ประจำปี 2546
 
 2546 04 13 จังหวัดอุบลราชธานี
มอบโล่เกียรติยศ
ผู้สนับสนุนงานเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน ครั้งที่ 6
ให้ไว้ ณ วันที่ 13 เมษายน 2546
 2546 05 14 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2546
ประเภทจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป
ประจำปี 2545
 
 2545 02 06 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ขอประกาศเกียรติคุณให้
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสวนสาธารณะ มาตรฐานระดับดี
โครงการสวนสาธารณะน่ารื่นรมย์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพ
ให้ไว้ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545
 2545 05 20 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2545
ประเภทจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป
ประจำปี 2544
 
 2544 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ขอมอบโล่เกียรติคุณ
ได้เข้าร่วมโครงากรประกวดเทศบาลเมืองน่าอยู่ ปี 2544-2545
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
ประจำปี 2543
 
 2543 10 28 กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
ขอมอบไว้เพื่อเป็นเกียรติ
ที่ร่วมสร้างสรรค์นำเสนอผลงานดีเด่น ในการสัมมนาระดมความคิดเห็น
"วิถีสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่" 27-28 ตุลาคม 2543
ประจำปี 2542
 
 2542 04 22 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 สำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2542
ประเภทจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป
ประจำปี 2541
 
 2540 06 06 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ศำนักทะเบียนดีเด่น ปรปะจปี 2541
ประเภทจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป
ประจำปี 2540
 
 2540 06 06 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2540
ประเภทจำนวนราษฎร ตั้งแต่ 80,001 คนขึ้นไป
   
   
 2500 1 คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร
ผู้มีพุทธคุณูปการต่อศาสนา ระดับรัชตเกียรติคุณ
   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2183206
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
3359
8653
13595
2150793
58709
41047
2183206

Your IP: 44.192.92.49
2023-05-31 20:13