Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2560

ครั้งที่  3/2561
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   
  •  แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) จำนวน 1 ราย
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
   
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
   

กองวิชาการและแผนงาน

  • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  • รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการของสำนัก/กองต่างๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  • รายงานการใช้พลังงาน ประจำเดือนมกราคม 2561

สำนักการศึกษา

  • กำหนดการปิดและเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

  • การดำเนินการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครอุบลราชธานี

  • รายงานผลการดำเนินงาน สน.เทศบาล

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
   
  •  
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
     

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

153793
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
687
749
2316
146573
13545
24816
153793

Your IP: 54.235.55.253
2019-02-19 12:48