Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครอุบลราชธานี

แก้ไขครั้งที่ 1/2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบเทศบาล หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
จำนวน งบประมาณ
โครงการ
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 33 76,386,600
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
1 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนพรหมราช 1,500,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
2 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำถนนโดยรอบตลาดหนองบัว 5,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
3 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำถนนซอยเชื่อมถนนเทพโยธี - ถนนพลแพน 1,500,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12.3 3,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
5 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่) 5,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
6 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยธรรมวิถี 4  (ช่วงถนนธรรมวิถี -ลำรางนาควาย) 2,900,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2) 508,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2  (ข้างบ้านเลขที่ 36) 198,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ  ซอยศรีแสงทอง 6 (ข้างบ้านเลขที่ 26) 380,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
10 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล -ตระการ 2.3 389,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
11 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ  ซอยข้างซอยบูรพาใน 2 124,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
12 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 17)  118,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
13 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลขที่ 23) 180,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
14 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล- ตระการ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 5) 250,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
15 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเทพโยธี 6 (ข้างบ้านเลขที่ 3)  500,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
16 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 619)  100,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
17 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเขื่อนธานี 1 1,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 97)  1,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1 4,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
20 โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัสต์คอนกรีต ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ 12,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
21 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยเลี่ยงเมือง 7 6,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
22 โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ  ถนนสุขาอุปถัมภ์ -ห้วยม่วง 5,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยชยางกูร 18 4,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
24 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ชุมชนวังสว่าง 7,000,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข้างบ้านเลขที่ 326) 166,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
26

โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนอุปลีสาน (ช่วงซอยแยกซอย

อุปลีสาน 10 - ซอยราชธานี 1)

3,784,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
27 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนเทพโยธี ซอยบุญลี (ข้างบ้านเลขที่ 170/1) 548,600  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
28 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราช - ถนนพนม) 511,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
29 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน) 7,465,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 56/3) 275,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. และฟุตบาททางเท้า ซอยชยางกูร 42 (ช่วงหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี) 1,540,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ
32 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 24) 150,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขชื่อโครงการ,เป้าหมาย
33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน - ท่าบ่อ 6 (ข้างบ้านเลขที่ 7) 300,000  - สำนักการช่าง  - แก้ไขเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น 33 76,386,600

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1653034
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
188
1043
7911
1622722
42376
59044
1653034

Your IP: 18.208.126.232
2022-08-20 05:37