Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ข่าวย้อนหลังเดือนมกราคม พ.ศ.2564

06 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19)​
IMG ประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
 IMG การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2564
IMG ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ด้อยโอกาส
 IMG ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโควิด-19 
 IMG ลงพื้นที่ตรวจหอพักในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
 IMG เทศบาลฯ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ
 IMG ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 IMG โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 
IMG  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบูรพานอก
 IMG โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
 IMG  ลงพื้นที่รงณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด-19
IMG ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
IMG โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งเเต่ชั้นบริบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6
IMG โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา 
IMG ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
IMG ทีมกู้ชีพเทศบาลนครอุบลราชธานี ออกบริการและให้คำปรึกษาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นทางโทรศัพท์ 
IMG ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนจัดการความรู้ในองค์กร
IMG เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
IMG ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด-19 
IMG ลงพื้นที่ตรวจสอบเเละให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
IMG โรงรับจำนำเทศบาลนครอุบลราชธานี ปรับลดดอกเบี้ย 
IMG กำหนดยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2564
IMG ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
 IMG ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่กักตัวที่บ้าน 
IMG โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
IMG วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2564
 IMG ตรวจคัดกรองก่อนเข้าบริเวณถนนคนเดิน
 IMG  การกำหนดมาตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
IMG ประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
IMG ลงพื้นที่เพื่อดูสภาพปัญหาการจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
IMG  ชุดปฎิบัติการฉุกเฉินให้คำแนะนำผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง
IMG ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด-19 แบบบูรณาการ
IMG ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
IMG ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2564
IMG ประชุมประจำเดือน มกราคม 2564 
IMG การขอเอกสารรับรองเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ 5 จังหวัด 
IMG แจ้งปิดโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564
 IMG อุบลราชธานี พบผู้ป่วย COVID-19 รายที่ 3 
IMG  พิธีทำบุญตักบาตรดอกบัว ณ ลานเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง 
 IMG งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของไวรัสโควิด-19 
 IMG ขอเชิญชวนสาธุชน ร่วมทำบุญวันอาทิตย์ตักบาตรถวายดอกบัว
IMG  ประชุมเตรียมความพร้อมเสนอโครงการนวัตกรรม เพื่อส่งประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 IMG มาตรการควบคุมโรคในการเดินทางเข้า – ออกพื้นที่ 
IMG

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

IMG  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อม 
 IMG กิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรมทางการเรียนการสอนของพนักงานครูเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 IMG ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
 IMG 2 สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) เทศบาลนครอุบลราชธานี ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ
IMG  ลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่เดินทางเข้าชุมชน
IMG การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น รอบตุลาคม 2563 
IMG

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2564

 

 IMG  ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน - 8 มาตรการคุม COVID-19
 IMG พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564