Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2563

ครั้งที่  1/2563
วันจันทร์ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  • แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) /บรรจุใหม่ จำนวน 2 ราย
  • มอบใบประกาศชมรมผู้สูงอายุผ่านการประเมินการรับรองมาตรฐานชมรมผู้สูงอายุ เขต 10 ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 แห่ง
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
  • รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักการศึกษา

  • โครงการแข่งขันนักเรียน อปท. ประจำปี 2562 (รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ)

  • โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

  • โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา

สำนักการช่าง

  • ประชาชนขอคัดค้านการทำถนนและวางท่อระบายน้ำ ใน ซอย 14 อุบล-ตระการ ข้างบ้านเลขที่ 5/1
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            ระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2562

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1188077
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
284
762
3889
1174705
31581
36987
1188077

Your IP: 3.229.142.91
2021-10-28 07:09