Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2563

ครั้งที่  4/2563
วันจันทร์ 13 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  •  แนะนำพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) จำนวน 1 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 กองวิชาการและแผนงาน
  • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  • ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน     หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ. พ.ศ. 2563

กองสวัสดิการสังคม

  •  พรบ.สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์

สำนักปลัดเทศบาล

  • รายงานผลดำเนินงาน สน.เทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ฝ่ายรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล

  • การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ชุดควบคุมฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  • การประชาสัมพันธ์/แจ้ง/ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี/พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1188152
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
359
762
3964
1174705
31656
36987
1188152

Your IP: 3.229.142.91
2021-10-28 07:54