Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2564

ครั้งที่  3/2564
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  • แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) จำนวน 1 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  • สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • รายงานการติดตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักการศึกษา

  • การจัดงานประเพณีสงกรารต์วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2564 (12-15 เมษายน 2564)

สำนักการช่าง

  • รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง

กองการเจ้าหน้าที่

  • การเลื่อนระดับ
  • การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำนักปลัดเทศบาล

  • รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเทศบาลนครอุบลราชธานี   ระหว่างวันที่ 26 มกราาคม – 25 มีนาคม 2564
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • หากสำนัก/กอง/ฝ่าย ที่มีลูกจ้างที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช่วยราชการที่สำนัก/กอง/ฝ่ายอื่น เมื่อสำนัก/กอง/ฝ่าย มีความประสงค์ตัดโอนให้ดำเนินการปรับปรุงและตัดโอนหรือส่งคืนต้นสังกัด เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการปรับกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
วาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ
 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1624976
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
517
1003
2254
1609226
14318
59044
1624976

Your IP: 3.239.4.127
2022-08-09 13:29