Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ระเบียบวาระการประชุมคณะบริหารท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ประจำปี 2560

ครั้งที่  11/2560
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30น.
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
---------------------------

วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  •  แนะนำพนักงานเทศบาลและผู้จัดการสถานธนานุบาลโอน (ย้าย) จำนวน 5 ราย
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
กองวิชาการและแผนงาน
  • รายงานการใช้พลังงาน
วาระที่ 4 เรื่อง เพื่อรับทราบ
   กองวิชาการและแผนงาน
  • การกำหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  • การรับประเมินสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
  • การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการศึกษาระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักการศึกษา

  • การกำหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

  • การรับประเมินสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

  • การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการเรียนการศึกษาระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

  • สรุปโครงการที่เสนอของบเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
  • กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ
วาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
 
วาระที่ 6 เรื่อง แจังให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

924331
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
516
1151
2833
909474
30271
53245
924331

Your IP: 34.204.201.220
2021-04-20 07:11