Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 3 มีนาคม 2561 เทศบาลนครอุบลราชธานี นำโดยคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู เจ้าหน้าที่จาก มทบ. 22 รวมไปจนถึงจิตอาสา จากชุมชนต่างๆๆร่วมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ สวนสาธารณะหนองบัว โดยมี พลตำรวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์ ท่านนิมิต สิทธิไตรย์ ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

ภาพ/ข่าว ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#pr01ภัททิยาภรณ์