Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 (อยู่วงศ์ธรรม )และคณะอสม.ในพื้นที่ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ในพื้นที่บริสาธารณสุข 7 เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และรดน้ำขอพรเนี่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cr.ภาพ/ชาญชัย
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประจำปี 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Cr.ภาพ/สยามกมล
#Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย อำเภอวารินชำราบ ที่ครบรอบ 26 ปี เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตพื้นที่

2

3

4

5

Cr. ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
ภาพ : สยามกมล ชัยเรืองรัชต์
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “โครงการสูงวัยสุขภาพดีภายใต้วิถีไทย” เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้และความสามารถดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้ ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองศาลา

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ : สุธีลาพร และ ศุจินทรา
#pr05 ข่าว : สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน ร่วมกับ พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลฯ นางธนภร พูนเพิ่ม ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลฯ นายปนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจ.อุบลฯ และ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี

โดยในปีนี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ มีแนวคิดให้จัดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน ณ บริเวณสะพานรัตนโกสินทร 200 ปีโดยจังหวัดอุบลฯ บูรณาการร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้ง ประปา ไฟฟ้า ตำรวจ อบจ. ททท. หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน และเรียนเชิญผู้แทนจาก 3 ประเทศ ได้แก่ สปป.ลาว, กัมพูชา และเวียดนาม เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2562 โดยมอบหมายให้เทศบาลนครอุบลฯ จัดประดับตกแต่งซุ้มดอกไม้ ซุ้ม 4 ประเทศ และพ่นละอองน้ำ เพื่อความสดชื่น ณ บริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ในส่วนเทศบาลนครอุบลฯได้จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ ดังนี้...

วันที่ 13 เมษายน 2562 
#พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง สรงน้ำอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง), พระอุบาลีคุณูปมาจารย์, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และศาลหลักเมือง

#พิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 106 ชุมชน จากเทศบาลนครอุบลราชธานีและตัวแทนผู้สูงอายุจาก 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ทุ่งศรีเมือง

วันที่ 14 เมษายน 2562 กิจกรรมงานตุ้มโฮม สงกรานต์ สูงวัย ใจเบิกบาน ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 มีการจัดเทศกาลอาหารสี่แผ่นดิน การออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยของภูมิภาคอินโดจีน ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ร้อมชุ่มฉ่ำเล่นน้ำปลอดภัย #ถนนดอกไม้และสายน้ำ  ณ ข้างทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Pr.08 กิตติยา
ขนิษฐาวดี/ข่าว
ชาญชัย/กิตติยา:ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ