Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
1
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยมี ดร.ไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล2หนองบัว กล่าวรายงาน สำหรับก่อนการเข้าสู่เนื้อหาการอบรม นางศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์และนางเพ็ญศรี เถาว์โท ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ได้ให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆในการสอนแก่คณะครูที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย
2
 
3
4
 
5
6
 
7
8
 
9
 
Pr01ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครฯ , นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้อง POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ/ข่าว วิภารัตน์
Pr01ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายประชา กิจตรงศิริ เเละ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่เมืองอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ภาพ/ข่าว Pr.09 อิศร หิรัญธนกุล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

 

1

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายนเรต ศรีเมือง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ลงพื้นที่รับทราบปัญหา เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังหลังฝนตกหนัก ณ ชุมชนริมสันเขื่อน...

2

3

4

Cr.นพครับ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักการช่างที่กำลังดำเนินการ ขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณลำรางนาควาย เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง

2

3

4

5

6

7

Cr.หัวหน้าวรวิทย์,สยามกมล
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ