Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ พบปะผู้สูงวัยในชมรมผู้สูงอายุอัสสัมชัญ 2 และชมรมผู้สูงอายุวัดมณีวนาราม เพื่อร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่และรับฟังปัญหาความต้องการในชุมชน

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 ภาพ : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่

1

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมวางพานพุ่มในงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7 อุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี...

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา10.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ พบปะพุดคุยชมรมผู้สูงอายุ เเละร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลง รำวง เเละได้กล่าวคำอวยพรให้ทุกๆท่านที่ร่วมงานมีความสุขเเละสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรงต่อๆไป

2

3

4

5

pr03: ภาพ / ศุจินทรา สุธีลาพร

ข่าว ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 18 มกราคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เสนอต่อ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร พร้อมนี้ได้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานรัฐ-เอกชนและประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นในการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรดังกล่าว และได้มีโอกาสนำเสนอโครงการก่อสร้างทางแยกระดับขึ้นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสัญจรอุบลราชธานี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโครงการทางแยกยกระดับดังกล่าว

และในช่วงบ่ายวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายกฯแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนของแขวงทางหลวงอุบลราชธานี ที่ 1 เกี่ยวกับแผนการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวง หมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง) (พร้อมทางคู่ขนาน) จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง กม. 0+100 - กม.4+160 ระยะทาง 4.060 กิโลเมตร ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยตัวแทนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ โดยการประชุมดังกล่าว จะทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องของโครงการ และกรมทางหลวง หน่วยงานรับผิดชอบโครงการจะได้รับทราบข้อมูล ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด

2

3

4

5

6

7

8

Cr.ข่าว /หน.ภัททิยาภรณ์ 
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงวานภาค 7 อุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ