Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. ณ ลานเทียนพรรษา ทุ่งศรีเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นำผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธี #ทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษาในงานอนุรักษ์เทียนพรรษามุทิตาหลวงปู่มั่น
โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ตัวแทนภาครัฐ เอกชน ร่วมทำบุญตักบาตรในงานอนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และสืบทอดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในเทศกาลเข้าพรรษา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Cr.สุรีรัตน์,ขนิษฐวดี/ภาพ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00น.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลฯ,พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี,หัวหน้าส่วนราชการเเละประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา ในงานอนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่นณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวของเทศกาลวันเข้าพรรษา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pr:03 ศุจินทรา
Cr.ภาพ อิศร
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสุจิตรา นามพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดูงานด้านการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนตามวิถีชีวิตใหม่ โดยมีการแสดงสินค้าจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cr.ภาพ เจตตรินทร์
Pr01ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการเด็กและเยาวชนนครอุบลจับมือประชาชนฝ่าวิกฤตโควิด 19 เพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ณ ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล 1 (หาดวัดใต้) และชุมชนวัดเลียบ 2

2

3

4

5

6

7

Pr03:ข่าว. ศุจินทรา
Cr.ภาพ ชินวัตร
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

1

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริเทศบาลนครอุบลราชธานี จ.ส.อ.เกริกชัย ผ่องแผ้ว ประธานสภาเทศบาล , พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรในงานอนุรักษ์เทียนพรรษา มุติตา หลวงปู่มั่น ณ ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตครอบครัวในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pr03:ข่าว ศุจินทรา
Cr.ภาพ ชินวัตร
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ