1

วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 คณะอสม.ร่วมออกเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด จำนวน 2 ราย ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุพร้อมมอบรถเข็นซึ่งทางญาติผู้ป่วยได้ยื่นคำร้องขอยืมอุปกรณ์การแพทย์กับทางศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชน จำนวน 2 ราย และมอบผ้าห่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตามบ้านในพื้นที่ความรับผิดชอบศูนย์ฯบริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ข่าว / พลอยฐิชาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ภาพ / FB-สมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ, พลอยฐิชาภรณ์ จันภิรักษ์

IMG 9421

วันที่ 20 กรกฎาคม นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รับมอบดอกดารารัตน์ จำนวน 700 ดอก จากตัวแทนชุมชนดอนเจ้าปู่ทองแดง เพื่อร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

IMG 9422

Pr.04 ขนิษฐวดี
วัชราภรณ์ /ภาพ

S 292446217

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมรายการบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแสดง 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี

S 292446218

S 292446225

S 292446226

S 292446227

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

IMG 9360

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ดอนเจ้าปู่ทองแดง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการจัดการขยะเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยชุมชนโรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งได้การรับสนับสนุนวิทยากรคือ คุณพ่อสมนึก หลักทอง ประธานธนาคารขยะรีไซเคิล แนะนำ สาธิตการคัดแยกขยะ ทางเดินขยะอินทรีย์สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดทำพวงกุญแจจากเศษผ้า และชุมชนอุปลีสาน 6 ซึ่งได้รับรางวัลลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11 ติด 1 ใน 7 ระดับประเทศ มาบรรรยายแบ่งปันความรู้เกี่ยวการจัดการขยะในชุมชน

IMG 9361

IMG 9367

IMG 9370

IMG 9383

IMG 9386

IMG 9388

IMG 9392

IMG 9394

IMG 9395

IMG 9399

IMG 9400

IMG 9402

IMG 9404

IMG 9406

IMG 9409

IMG 9416

IMG 9419

ขนิษฐวดี / ข่าว
วัชราภรณ์ /ภาพ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

DSC 0680

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกันโรคไม่ติดต่อ รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนและการรักษาตลอดจนการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเมื่อเกิดโรค จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการติดตามรักษาและทำให้ผู้ป่วยใหม่ลดลง

 DSC 0681

DSC 0682

DSC 0683

DSC 0694

DSC 0728

DSC 0729

DSC 0737

DSC 0743

DSC 0748

DSC 0750

DSC 0751

DSC 0753

DSC 0755

DSC 0758

DSC 0765

DSC 0767

DSC 0768

DSC 0770

DSC 0772

DSC 0774

DSC 0776

DSC 0779

DSC 0780

DSC 0786

DSC 0787

DSC 0789

DSC 0794

ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ภาพ : วิภารัตน์ ชัยชนะ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...