Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 4467

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 08.30 น. พิธีอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล โดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นผู้อ่านสารวันเทศบาล และในเวลา 09.09 พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

IMG 4468

IMG 4482

IMG 4486

IMG 4487

IMG 4495

IMG 4496

IMG 4497

IMG 4498

IMG 4501

IMG 4503

IMG 4508

IMG 4513

IMG 4515

IMG 4521

IMG 4526

IMG 4531

IMG 4535

IMG 4537

IMG 4538

IMG 4539

IMG 4549

IMG 4551

IMG 4554

IMG 4573

IMG 4582

IMG 4598

IMG 4610

IMG 4620

IMG 4622

IMG 4627

IMG 4629

IMG 4638

IMG 4646

IMG 4651

IMG 4654

IMG 4655

IMG 4657

IMG 4659

IMG 4663

IMG 4665

Cr.ภาพ/ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมกล่าวเปิดงานกิจกรรม วันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “มหกรรมวันสงกรานต์ไทย” พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Cr.ภาพ/ชาญชัย
Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

 MG 4371

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นพญาสัตบรรณ หรือต้นตีนเป็ด โดยมีนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมนายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล และมีนางสาวเชาวนี เหล็กกล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

 MG 4372

 MG 4388

 MG 4390

 MG 4393

 MG 4394

 MG 4397

 MG 4399

 MG 4400

 MG 4406

 MG 4417

 MG 4421

 MG 4425

 MG 4427

 MG 4431

 MG 4434

 MG 4445

 MG 4446

 MG 4449

 MG 4453

 MG 4454

 MG 4462

 MG 4463

 MG 4465

 MG 4466

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ

 MG 4474

วันที่ 20 เมษายน 2561 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดสด ร่วมทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ณ ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่ ให้เป็นตลาดสะอาด น่าซื้อ

 MG 4475

 MG 4478

 MG 4480

 MG 4481

 MG 4487

 MG 4494

 MG 4503

 MG 4506

 MG 4507

 MG 4519

 MG 4520

 MG 4521

 MG 4522

 MG 4532

 MG 4537

 MG 4540

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย / เตชิต ภาพ

DSC 4508

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ เกาะหาดวัดใต้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรี นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนบริหารงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมปลูกต้นมะกอกน้ำ ณ บริเวณเกาะหาดวัดใต้

DSC 4510

DSC 4513

DSC 4524

DSC 4527

DSC 4530

DSC 4534

DSC 4538

DSC 4540

DSC 4542

DSC 4545

DSC 4548

DSC 4550

DSC 4552

DSC 4562

 

Pr.04 ขนิษฐวดี
เอกลักษณ์,เตชิต /ภาพ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...