Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 MG 0317

วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายศักดิ์ เลรุ่งรดิส รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขนุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราธานี หัวหน้าส่วนบริหารงาน พนักงานเทศบาล มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 890 ชุด ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

ซึ่งเป็นสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค ที่ทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับบริจาคจากบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการเบื้องต้น ในนามเทศบาลนครอุบลราชธานี ต้องขอขอบพระคุณธารน้ำใจจากทุกภาคส่วนอีกครั้ง มา ณ โอกาสนี้ ด้วยค่ะ

 MG 0318

 MG 0325

 MG 0331

 MG 0333

 MG 0335

 MG 0343

 MG 0345

 MG 0358

 MG 0360

 MG 0363

 MG 0366

 MG 0368

 MG 0369

 MG 0374

 MG 0379

 MG 0380

 MG 0381

 MG 0383

 MG 0394

 MG 0397

 MG 0399

 MG 0403

 MG 0407

 MG 0410

 MG 0414

 MG 0419

 MG 0419

 MG 0421

 MG 0423

 MG 0424

 MG 0429

 MG 0432

 MG 0444

 MG 0449

 MG 0453

 MG 0460

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

ข่าว/ขนิษฐวดี
ภาพ/ชาญชัย

2

วันที่ 16 กันยายน 2560 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑารุ่น 12 ปีหญิง จากทีมนักกีฬาจากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม กรีฑารุ่น 15 ปีชาย จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

1

3

4

Pr.04 ขนิษฐวดี
Cr.ครูเบญจรงค์

1

วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประมูลทะเบียนรถสวย ณ ห้องทับทิมสยาม 1 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

2

3

4

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุบลราชธานี
#pr05 สุธีลาพร

1

วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายรูปแบบชี่กง เพื่อสุขภาพห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก

2

3

4

5

ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร

IMG 2607

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนางณภัทร์ สายธนู หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 6 วัดป่าแสนอุดม และนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตัวแทนอสม.กรรมการชุมชน ผู้แทนชุมชน ออกเยี่ยมให้กำลังผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย โดยแนะนะวิธีกายภาพบำบัดและการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยติดเตียง

IMG 2608

IMG 2615

IMG 2631

IMG 2634

IMG 2636

IMG 2640

IMG 2652

IMG 2654

IMG 2659

IMG 2663

IMG 2687

IMG 2698

IMG 2702

IMG 2706

IMG 2723

IMG 2733

IMG 2740


ขนิษฐวดี ,พลอยฐิชาภรณ์ ข่าวและภาพ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...