Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 23 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ ชมรมผู้สูงอายุวัดสารพัฒนึก...นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิต” เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม ในเรื่องการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด ให้รู้จักโภชนาการที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต พร้อมทั้งมีบริหารตรวจวัดความดันและเจาะเลือดเพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำตาลในเลือดให้กับผู้เข้าอบรม โดยทีมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เทศบาลนครอุบลฯ

#pr05 ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

1

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สรุปการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีมติในการประชุมสภาครั้งนี้คือ สภา
รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ แล้ว และได้กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ ดังนี้
- กำหนดยื่นคำขอแปรญัตติ 
( ๕ วันทำการ) ตั้งแต่ ๒๓ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
- กำหนดแปรญัตติ 
(๑๐ วันทำการ) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม- วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
Cr.ภาพ คุณชินวัตร มิ่งขวัญ คุณชาญชัย สวัสดี
#pr01ภัททิยาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

IMG 0001

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลฯ เป็นประธานเปิด "โครงการจัดการสิ่งเเวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชน" เพื่อเป็นการนำให้เห็นถึงการรีไซเคิลเเละการรียูส การนำขยะที่ไม่ใช้เเล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักจุลินทรีย์เเละน้ำสมุนไพรต่างๆ เเละการคัดเเยกขยะ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะลงเเละยังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนด้วย

IMG 0002

IMG 9982

IMG 9983

IMG 9984

IMG 9998

Pr03 : ภาพ/ข่าว -ศุจินทรา ใจหาญ

ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

IMG 0018

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการแข่งขัน ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีทักษะและความสามารถในด้านกีฬาบาสเกตบอลไปสู่ระดับประเทศในอนาคตต่อไป

IMG 0023

IMG 0025

IMG 0028

IMG 0029

IMG 0032

IMG 0033

IMG 0034

IMG 0036

IMG 0038

IMG 0040

IMG 0045

IMG 0047

IMG 0048

IMG 0049

IMG 0050

 

Pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ

DSC 8134

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พบปะ ชี้แจงประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิต พร้อมด้วยนายประพจน์ พากเพียร ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

DSC 8135

DSC 8136

DSC 8137

DSC 8140

DSC 8144

DSC 8162

DSC 8169

DSC 8170

DSC 8174

#pr.06

ภาพ/ข่าว พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2560 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2559 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2558 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2557 2.... Read More...
IMAGE งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 30 ก.ย. 2556 2.... Read More...