Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

S 40239110

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ เวทีอาคารเรียนบัวหลวง โรงเรียนเทศบาลบูรพา นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นดังกล่าว เพื่อแสดงความยินดี และเป็นจุดเริ่มของการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางบทบาทหน้าที่จากนักเรียน นักศึกษาไปเป็นผู้ใหญ่วัยทำงาน พร้อมเข้าสู่โลกของอาชีพ สู่สังคมความเป็นจริง ให้แนวทางการพัฒนาตนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ตลอดจนถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรักความศรัทธาระหว่างองค์กร สถาบันให้เหนี่ยวแน่น

S 40239111

S 40239112

S 40239113

S 40239114

S 40239115

S 40239117

S 40239119

S 40239121

S 40239123

S 40239124

S 40239125

S 40239129

S 40239130

S 40239131

S 40239132

S 40239134

S 40239137

S 40239138

ภาพ/ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr05