Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ชุมชน ร่วมกัน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้(ญาติ)ผู้ป่วย เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

2

ภาพ : คุณนพ
#pr05 สุธีลาพร