Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมเข้าร่วมในขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนได้รดน้ำขอพร และเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุบลฯ โดยมีชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบลฯ เข้าร่วมในขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์อย่างสนุกสนาน

2

3

03

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ภาพ : ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
#pr05 สุธีลาพร