Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

บวงสรวง 180515 0008

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 06.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธาน พร้อมด้วย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดเทศบาลนคร และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงศาลหลักเมือง ซึ่งจะจัดขึ้นใน ทุกวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 7 ของทุกปี เพื่อเป็นการสักการะบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลฯ และเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นต่อไป

ภาพ : Pongsatorn Chotimanon ,ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล