Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 5815

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเป็นการฝึกทักษะและเตรียมความพร้อม วิธีการเอาตัวรอด และช่วยเหลือผู้อื่นได้ หากเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับอัคคีภัยเกิดขึ้น และป้องกันระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองผู้อื่น

IMG 5816

IMG 5819

IMG 5821

IMG 5823

IMG 5828

IMG 5829

IMG 5831

IMG 5833

IMG 5836

IMG 5837

IMG 5838

IMG 5839

IMG 5840

IMG 5841

IMG 5842

IMG 5843

IMG 5845

IMG 5846

IMG 5848

IMG 5853

IMG 5854

IMG 5855

IMG 5861

IMG 5867

IMG 5870

IMG 5875

IMG 5877

IMG 5880

IMG 5884

#pr03 ภาพ/ข่าว : ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ