Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

  MG 3260

   วันจันทร์นี้ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ สนามทุ่งศรีเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี นางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดย ทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข และหัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดกิจกรรม"นครอุบลต้นแบบไร้ขยะส้วมสะอาดรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์" โดยรณรงค์ทำความสะอาดส้วมสาธารณะตามวัด สวนสาธารณะและตลาดสดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 12 จุด ซึ่งภายในงานมีตัวแทนอสม. ประชาชน และกำลังพลจากกรมทหารราบที่ 6 ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดส้วมสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะ เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณีงานสงกรานต์

  MG 3261

 MG 3264

 MG 3271

 MG 3278

 MG 3279

 MG 3281

 MG 3284

 MG 3287

 MG 3299

 MG 3301

 MG 3314

 MG 3319

 MG 3324

 MG 3324

 MG 3333

 MG 3350

 MG 3351

 MG 3357

 MG 3365

 MG 3379

 MG 3389

 MG 3391

 MG 3400

 MG 3418

 MG 3420

 MG 3422

 MG 3424

 MG 3430

 MG 3432

 MG 3444

 MG 3454

 MG 3457

 MG 3465

 MG 3476

 MG 3481

 MG 3488  

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย /ภาพ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน