Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมเข้าอบรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครอุบลฯต่อไป ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลฯ

2

3

4

Cr.ภาพ : วิภารัตน์ ชัยชนะ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ