Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย ประจำปี 2561 ขึ้น บริเวณอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และหากประชาชนได้รับความเดือดร้อน แจ้งความจำนงได้ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สายด่วน 199 และ 045-245500

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ : ภัททิยาภรณ์ ใครบุตร (หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ)

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ