Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐในการแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการทำงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ภายใต้แนวความคิด สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ ณ บริเวณศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ

#pr05 ข่าว : สุธีลาพร ริพล
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ