Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และ ดร.กรศิริ มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อใช้เป็นค่าปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ทางด้านการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

2

3

4

5

6

7

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ