Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

IMG 3121

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประธานการประชุมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย คืนทางเท้าให้กับประชาชน โดยมีตัวแทนจากอำเภอเมืองอุบลฯ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยบริเวณหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เข้าร่วมประชุมรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยตามนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี

IMG 3123

IMG 3125

IMG 3128

IMG 3129

IMG 3130

IMG 3133

IMG 3134

IMG 3135

IMG 3139

IMG 3143

IMG 3148

IMG 3156

IMG 3174

Pr.04 ขนิษฐวดี

ขนิษฐวดี ,ศุจินทรา /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ