Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ณ ชมรมผู้สูงอายุศาลาหนองนาควาย

2

3

4

5

6

Cr.ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์ และ สุธีลาพร ริพล

#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ