Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ" เพื่อทำให้ประชาชนประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ลดปัญหายาเสพติด และยังเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ภาพ/ข่าว : เอกลักษณ์ , สุธีลาพร และ ชินวัตร