Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

DSC 6490

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดโครงการลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

DSC 6493

DSC 6495

DSC 6497

DSC 6498

DSC 6506

DSC 6508

DSC 6511

DSC 6515

DSC 6516

DSC 6518

DSC 6519

DSC 6521

DSC 6526

DSC 6530

DSC 6531

DSC 6537

DSC 6539

DSC 6542

DSC 6544

DSC 6546

DSC 6548

DSC 6552

ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน