Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 พร้อมด้วย นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และภริยา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยร่วมทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง

ในการนี้ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Pr.06 พลอยฐิชาภรณ์

Cr.ภาพ/ พลอยฐิชาภรณ์ , คุณ คุณทราย , วิภารัตน์ ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ