Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกฯ ร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือน ณ ชมรมผู้สูงอายุดอนเจ้าปู่ทองแดง เพื่อเป็นการพบปะและร่วมกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน สร้างความสามัคคีของคนในชมรม

2

3

Cr.ภาพ : ชินวัตร มิ่งขวัญ
#pr05 สุธีลาพร
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ