Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พบปะอสม.เขต 2 (งานส่งเสริมสุขภาพ) และมอบของขวัญ “สวัสดีปีใหม่” ให้กับผู้โชคดีในการจับสลาก เพื่อรับฟังปัญหาด้านสาธารณสุขมูลฐานและเป็นขวัญกำลังใจกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ข่าว : เอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr05 ภาพ : สุธีลาพร ริพล และ คุณนพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ