Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีเปิดงานโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ Open House ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม

โดยมีนางสาวศรีสุดา แถมศิริ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียน และโชว์ผลงานจากคณะครูนักเรียน...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Pr.04 ขนิษฐวดี

ขนิษฐวดี /ภาพและข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ