Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ และเนตรนารี โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

2

3

4

5

6

7

 

Cr.ประชาสัมพันธ์ ท.สอง หนองบัว อุบลฯ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ