Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดจเริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนการบริหารงาน,เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2561 พร้อมร่วมมอบดอกไม้ต้อนรับให้กับหัวหน้าส่วนการบริหารงานคนใหม่,ผู้อำนวยการกอง,บุคลากรเจ้าหน้าที่ในการเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในสำนักงานเทศบาลนครอุบลฯ ณ ห้องประชุมสภาสำนักงานเทศบาลนครอุบลฯ

2

3

4

5

6

7

pr03: ภาพ/ข่าว ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการเเละเผยเเพร่วิชาการ