Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน #นครอุบลฯชวนปั่น...ไปเลือกตั้งโดยมีนางนันทิยา สระแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อม หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล เครือข่ายภาคีนักปั่นจักรยานทั้งจากภาครัฐ-เอกชน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค.62 ตามหน้าที่พลเมืองที่ดี ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้ประเทศชาติพัฒนาไปอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ขอขอบคุณแรงงานจังหวัดอุบลฯ /รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบล/องค์กรงดเหล้าจังหวัดอุบล/ธ.ก.ส.อุบลฯ/บิ้กซีอุบล/กรุงศรีออโต้/index ubon/สภ.เมืองอุบล/ภาคีเครือข่ายชมรมจักรยาน และนักปั่นจักรยานทุกท่าน

002

2

3

4

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

Cr.ภาพ หมอหนิง,ขนิษฐวดี,ชาญชัย,กิตติยา และเจ้าของทุกภาพ
Pr.04 ขนิษฐวดี
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ