Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ คณะอสม.ในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และให้กำลังใจผู้สูงอายุ

2

3

4

5

6

7

8

9

Cr.ภาพ/ชาญชัย
#pr.06 พลอยฐิชาภรณ์
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ