Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 โดยมีตัวแทนชุมชนที่จัดส่งขบวนแห่สงกรานต์เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดขบวนแห่สงกรานต์ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 -15 เม.ย.62 นี้...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pr.08 กิตติยา

กิตติยา/ภาพ
ขนิษฐาวดี/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ