Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อให้การจัดทำน้ำอภิเษกในพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 62 ณ สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร เวลา15.00 น.- 22.00 น.

2

3

4

5

6

7

8

Pr.08 กิตติยา
กิตติยา.ภาพ/ข่าว
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ