Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.20 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมและผู้ปกครอง

2

3

4

5

6

Cr.ข่าว : สุธีลาพร ริพล
#pr03 ภาพ : ศุจินทรา ใจหาญ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ