Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะทำงานจากกรมควบคุมมลพิษ ที่นำหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ เพื่อวัดฝุ่น pm 2.5 เป็นเวลา 1 เดือน เริ่ม 21 มีนาคม - 20 เมษายน 2562 ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

2

3

4

5

6

Pr.04 ขนิษฐวดี
ชาญชัย /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ