Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดอบรมเจ้าพนักงาน กรรมการประจำหน่วย เขตเลือกตั้งที่ 1 อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยวิทยากรจาก กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความรู้แนวทางปฎิบัติที่ถูกต้องประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้

2

3

4

5

6

7

Cr. ภาพ/ข่าว : นายเอกลักษณ์ ซื่อสัตย์
#pr03 ศุจินทรา
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ